Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti KAMAX s.r.o.

 

Společnost KAMAX s.r.o., se sídlem: Nudvojovice 1474, 511 01 Turnov, IČO: 47455705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 2648 (dále jen „Správce“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto Správce poskytuje fyzické osobě Správce jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů. Podrobnosti zpracování osobních údajů jsou popsány v podmínkách ochrany osobních údajů dostupných na adrese sídla společnosti.

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: KAMAX s.r.o., Nudvojovice 1474, 511 01 Turnov

Telefon: 481 353 111

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: http://www.kamax.com/cz/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Martin Černý, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 481 353 170.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem

Účel zpracování: hodnocení uchazečů o zaměstnání a vedení výběrového řízení na pracovní pozici u Správce

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s hodnocením uchazečů o zaměstnání a vedení výběrového řízení na pracovní pozice u Správce, kde uchazeč o zaměstnání je subjektem údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodinný stav, fotografie, předchozí zaměstnavatelé a doba výkonu práce u těchto zaměstnavatelů, dosažené vzdělání, jazykové znalosti, IT dovednosti, získaná oprávnění a certifikáty, podpis a další informace, jež jsem uvedl/a do životopisu/ osobního dotazníku uchazeče o zaměstnání dobrovolně a jež nebyly Správcem požadovány.

Doba zpracování: po dobu 3 měsíců od ukončení výběrového řízení u Správce, při němž nebyl uchazeč o zaměstnání přijat k výkonu práce u Správce.

Kdo jsou příjemci osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání Správce nepředává externím příjemcům.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

Tato práva může uplatnit elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adrese sídla Správce. Má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Podrobnější informace o právech při zpracování osobních údajů jsou k dispozici v podmínkách ochrany osobních údajů dostupných na adrese sídla společnosti.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má subjekt údajů rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Námitku může subjekt údajů podat elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adrese sídla Správce.

V případě obdržení námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud dojde naopak k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

KAMAX - to není jen práce. Podívejte se, jak to u nás žije a co je nového.